1 (Q20)

Vilket påstående är rätt?


2 (Q96)

Du ska fortsätta din färd rakt fram. Vad gäller för dig i korsningen?


3 (Q144)

Vad innebär vägmärket och på vilka vägar kan det finnas?


4 (Q383)

På instrumentpanelen har orange varningslampa tänts. Vad ska du göra?


5 (Q384)

Vilken information ger kryssmärket vid järnvägsövergången dig?


Obs! Endast demo. Dina svar går inte att rätta